Velkommen til www.panoplyhealth.co.uk (“panoplyhealth.co.uk”), som ejes og drives af Panoply Inc. Denne aftale indeholder de servicebetingelser, hvorunder du og enhver organisation(er) (herefter samlet kaldet “bruger”), på hvis vegne du anvender panoplyhealth.co.uk, kan få adgang til produkter, tjenester, oplysninger og andre materialer, der findes på panoplyhealth.co.uk.

 

Før du går ind på panoplyhealth.co.uk, bedes du læse følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, da de regulerer brugen af panoplyhealth.co.uk og alle produkter, tjenester, oplysninger og andre materialer, der findes på den.

 

Ved at gå ind på og bruge panoplyhealth.co.uk accepterer du at overholde nedenstående servicebetingelser. Vi har udarbejdet disse regler og retningslinjer for at beskytte dig og vores andre brugere. Hvis du støder på en anden bruger, som ikke overholder disse servicebetingelser, bedes du kontakte os, så vi kan træffe de nødvendige foranstaltninger.

1. Accept af servicebetingelser

Ved at gå ind på, få vist eller bruge produkter, tjenester, oplysninger eller andet materiale, der findes på eller er tilgængelig via panoplyhealth.co.uk, angiver du, brugeren, at du forstår disse servicebetingelser, at du accepterer servicebetingelserne og at du accepterer at overholde dem. Panoply forbeholder sig ret til at ændre disse servicebetingelser fra tid til anden. Panoply slår den seneste dato for gennemsyn op på denne side. Fortsat brug af panoplyhealth.co.uk efter ændring(er) af nærværende servicebetingelser vil endegyldigt blive anset som accept af sådanne ændringer.

2. Politik til beskyttelse af personlige oplysninger

Brug, opbevaring og videregivelse af fortrolige oplysninger, der er indeholdt i panoplyhealth.co.uk kan være underlagt forskellig internationale og nationale love, herunder, men ikke begrænset til, love om privatlivets fred og fortrolighed i forbindelse med medicinske journaler. Derudover kan nationale love om HIV-status, psykisk sundhed, genetisk testinformation og stofmisbrug også være afgørende for brug, opbevaring og videregivelse af fortrolige oplysninger i panoplyhealth.co.uk. Panoply følger alle gældende europæiske og nationale love, regler og bestemmelser. Klik på linket “Politik for beskyttelse af personlige oplysninger” nederst på en vilkårlig side for at få mere specifikke oplysninger om vores Politik for beskyttelse af personlige oplysninger og datasikkerhed.

 

Ved at registrere dig hos Panoply giver du dit samtykke til med mellemrum at modtage meddelelser fra Panoply vedrørende specifikke kliniske forsøg, som kan være af interesse for dig på baggrund af de oplysninger, du har givet til Panoply. Hvis ikke du ønsker at modtage meddelelser fra Panoply, kan du give os besked ved at gå ind på Min profil efter registrering. Alle omstændigheder, under hvilke Panoply kan tænkes at kontakte dig, beskrives mere detaljeret i vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

3. Ophør

Panoply forbeholder sig ret til, efter eget skøn, straks at suspendere eller opsige disse servicebetingelser og/eller din mulighed for at bruge panoplyhealth.co.uk og/eller andre tjenester, du har fået stillet til rådighed af Panoply, uden grund og uden varsel til dig.

 

I tilfælde af, at Panoply vurderer, efter eget skøn, at du har brudt en del af disse servicebetingelser, eller på anden måde har udvist upassende adfærd ift. panoplyhealth.co.uk, forbeholder Panoply sig ret til (a) at advare dig via e-mail om, at du har overtrådt disse servicebetingelser; (b) slette alt indhold, du har leveret til Panoply; (c) afskære din mulighed for at bruge panoplyhealth.co.uk og/eller andre tjenester, du har fået stillet til rådighed af Panoply; (d) give besked, sende indhold til og/eller samarbejde fuldt ud med de relevante retshåndhævende myndigheder om yderligere handlinger og/eller; (e) enhver anden handling, som Panoply anser for at være passende.

4. Ændringer i panoplyhealth.co.uk

Panoply kan ændre eller lukke panoplyhealth.co.uk uden varsel eller ansvar over for dig eller nogen anden bruger.

5. Meddelelsesindhold

Du forstår og accepterer, at du selv er ansvarlig for indholdet af enhver meddelelse, der slås op eller sendes af dig eller én, der bruger din konto (uanset om det er autoriseret eller uautoriseret), og for konsekvenserne af sådanne meddelelser. Panoply forbeholder sig retten til straks at opsige din registrering uden varsel, hvis det, efter eget skøn, vurderes, at du overtræder en eller flere af følgende retningslinjer.

 

Du accepterer endvidere ikke at bruge panoplyhealth.co.uk til at distribuere eller sende eller opslå noget sted på panoplyhealth.co.uk eller andre websteder, der vedligeholdes af Panoply, nogen som helst meddelelse eller materiale, der er ulovligt, lovstridigt, chikanerende, injurierende, ærekrænkende, nedgørende, truende, skadeligt, vulgært, uanstændigt, blasfemisk, seksuelt orienteret, truende, racistisk, unøjagtig eller på anden måde stødende materiale af nogen art eller beskaffenhed, eller som tilskynder til adfærd, der kan udgøre en lovovertrædelse, give anledning til civilretslig ansvar eller på anden måde overtræde gældende lokal, national eller international lovgivning eller bestemmelser eller opfordre til brug af narkotika, herunder, men ikke begrænset til, ulovligt materiale i form af tekst, grafik, video, programmer eller lyd. Panoply forbeholder sig retten til at slette materiale fra panoplyhealth.co.uk uden varsel til dig eller andre brugere af panoplyhealth.co.uk. Du accepterer, at du ikke må udgive dig for at være en anden person eller enhed, uanset om det er faktisk eller fiktiv, herunder, men ikke begrænset til, en medarbejder eller konsulent i Panoply. Du accepterer, at du ikke må slå indhold op eller deltage i nogen form for diskussion på eller via panoplyhealth.co.uk med henblik på at begå ulovlige aktiviteter.

 

Du forstår og anerkender, at: (a) Panoply giver dig adgang til indhold, der er beskyttet af ophavsrettigheder, varemærker og/eller andre immaterielle rettigheder og ejendomsrettigheder (“rettigheder”); (b) rettighederne er gyldige og beskyttede inden for alle medier og teknologier, der allerede er udviklet nu eller senere og; (c) medmindre andet er angivet, er disse servicebetingelser og de gældende love om ophavsret, varemærker og andre love gældende for din brug af sådant indhold. Du må ikke kopiere, reproducere, gensende, distribuere, offentliggøre, udnytte kommercielt eller på anden måde overføre noget som helst materiale fra panoplyhealth.co.uk, der er underlagt nogen som helst rettigheder. Du har bevisbyrden for, at oplysninger, software, billeder eller andet indhold på panoplyhealth.co.uk ikke er beskyttet af rettigheder. Du anerkender, at Panoply har erhvervet rettigheder til at bruge hvilket som helst materiale, der lægges op på panoplyhealth.co.uk (som beskrevet nedenfor), og at du ikke erhverver nogen som helst rettigheder ved at downloade sådanne materialer.

 

Du giver Panoply og dets associerede selskaber en royalty-fri, evig, verdensomspændende, uigenkaldelig, ikke-eksklusiv ret (inklusiv alle moralske rettigheder) og licens til at bruge, reproducere, ændre, tilpasse, offentliggøre, oversætte, skabe afledte værker fra, distribuere, formidle til offentligheden, udføre og vise indhold, der er indsendt til ethvert “offentligt område” af panoplyhealth.co.uk (dette udelukker andre områder, der kun er til for private brugere), helt eller delvist, og/eller tillader Panoply at inkorporere det i andre værker i enhver form, i alle medier eller teknologier, der pt. er kendt eller udvikles senere, i den fulde periode for alle rettigheder, der måtte findes i sådant indhold. Ved at indsende indhold til Panoply erklærer og garanterer du, at indehaveren af eventuelle rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, moralske rettigheder til sådant indhold, har fuldstændig og effektivt frafaldet alle sådanne rettigheder og gyldigt og uigenkaldeligt givet dig ret til at tildele den licens, som er angivet ovenfor. Du forstår og accepterer, at brugere må få adgang til, vise, få vist, gemme og reproducere sådant indhold til personlig brug.

6. Panoply immaterialret

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet heri, giver Panoply dig ingen udtrykkelige eller underforståede rettigheder under nogen form for oplysninger om patent, ophavsret, varemærke eller forretningshemmeligheder. Uautoriseret brug af materiale indeholdt på panoplyhealth.co.uk risikerer at krænke patentlove, ophavsretslove, varemærkeloven, forretningshemmelighedslove, love vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger og publikationsrettigheder eller andre love eller vedtægter. Vær opmærksom på, at Panoply aktivt og aggressivt gennemtvinger sine immaterielle rettigheder i det omfang loven tillader det.

 

Indholdet af panoplyhealth.co.uk er Copyright © 2015 Panoply Health Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Panoply ejer også en copyright i panoplyhealth.co.uk som samlet værk og/eller kompilering, samt databaserettigheder, der opstår som følge af udvælgelse, koordinering, organisering og forbedring af indholdet på panoplyhealth.co.uk.

 

Panoply, Aculaunch, Acupatient, AcuChart og alle andre navne, logoer og ikoner, der identificerer Panoplys produkter, tjenester, oplysninger og andre materialer, er varemærker, der tilhører Panoply, og enhver brug af sådanne mærker uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Panoply er strengt forbudt. Andre produkter og firmanavne, der nævnes heri, kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere, og som sådan kan disse tredjeparter også have ret til aggressivt at håndhæve deres immaterielle rettigheder i det omfang, loven tillader det.

7. Tredjepartsindhold og -produkter

Nogle af eller alle de oplysninger og andre materialer eller produkter, der findes på panoplyhealth.co.uk, er blevet udarbejdet eller tilbydes af tredjeparter, der ikke er tilknyttet Panoply. Panoply giver ingen garantier med hensyn til sådanne oplysninger eller andre materialer eller produkter, og påtager sig heller ikke noget ansvar for beslutninger baseret på sådanne oplysninger eller andre materialer eller for brug af sådanne produkter. Indhold, der er leveret af Panoply, må ikke være erstatning for diskussioner med og/eller evalueringer fra kvalificerede fagfolk inden for sundhedssektoren. Brugerens korrespondance eller andre transaktioner med tredjeparter er udelukkende mellem brugeren og sådanne tredjeparter og kan være underlagt vilkår og betingelser som foreskrevet af sådanne tredjeparter. Brugeren accepterer, at Panoply ikke er ansvarlig for eventuelle tab eller skader af nogen art, der måtte opstå som følge af sådanne transaktioner, eller som følge af tilstedeværelsen af sådanne tredjeparter på panoplyhealth.co.uk.

8. Links til andre websteder

Panoply kan, efter eget skøn, levere links til andre www-websteder til fordel for vores brugere. Selvom vi gør alt for at sikre et højt kvalitetsniveau i vores indhold, vedligeholdes disse websteder af tredjeparter, som Panoply ikke har kontrol over. Derfor fralægger Panoply sig udtrykkeligt ethvert ansvar for indhold, nøjagtigheden af oplysninger eller andre materialer og/eller kvaliteten af de produkter eller tjenester, der leveres af eller annonceres for på disse tredjepartswebsteder. Desuden er disse links ikke ensbetydende med en anbefaling fra Panoply med hensyn til tredjepart, websteder eller andre produkter eller tjenester, der leveres af tredjepart, via webstedet eller på anden måde.

9. Din adgangskode

Brug af visse dele af panoplyhealth.co.uk kræver en adgangskode. Du vil blive bedt om at vælge et unikt login-brugernavn (“Brugernavn”) og en adgangskode (“Adgangskode”). Hvert brugernavn og tilhørende adgangskode kan kun bruges af én bruger. Enhver person med viden om både et brugernavn og en adgangskode kan få adgang til de abonnementsbaserede dele af panoplyhealth.co.uk og de oplysninger, der er tilgængelige for hver bruger.

 

Derfor skal alle adgangskoder holdes hemmelige. Ved at acceptere vilkårene for tjenesten accepterer du at være eneansvarlig for fortroligheden og brugen af din(e) respektive adgangskode(r) samt for al kommunikation via panoplyhealth.co.uk, der er foretaget ved hjælp af sådanne adgangskoder. Hvis du bliver opmærksom på tab, tyveri eller uautoriseret brug af din adgangskode, skal du straks underrette Panoply om et sådant tab, tyveri eller uautoriseret brug. Panoply forbeholder sig retten til at slette eller ændre en adgangskode eller til at trække brugerrettigheder tilbage eller afvise tjenester når som helst, og af en hvilken som helst årsag.

10. Gendannelse af en mistet eller glemt adgangskode

Hvis du forsøger at logge på vores websted, og du har glemt din adgangskode, sender Panoply dig en e-mail med et særligt link til det websted, hvor du kan nulstille din adgangskode. Af sikkerhedsmæssige årsager vil din konto blive låst, hvis du glemmer både din oprindelige adgangskode og svaret på dit påmindelsesspørgsmål, og forbliver låst indtil du husker den ene eller den anden. Ellers kan du skrive til os på privacy@panoplyhealth.co.uk, forklare din situation, og vi kan så genindtaste dig i vores system.

11. Fortrolighed på internettet

Brug af internettet, herunder, men ikke begrænset til, panoplyhealth.co.uk, sker udelukkende på eget ansvar og er underlagt alle gældende lokale, nationale og internationale love og bestemmelser. Mens Panoply gør en rimelig indsats for at skabe et sikkert, trygt og pålideligt websted med panoplyhealth.co.uk, skal du være opmærksom på, at fortrolighed af al kommunikation eller materiale, der sendes til eller fra panoplyhealth.co.uk eller Panoply over internettet, ikke kan garanteres. Derfor er Panoply og dets associerede selskaber ikke ansvarlige for sikkerheden af oplysninger, der sendes via internettet, nøjagtigheden af de oplysninger, der er indeholdt på panoplyhealth.co.uk, eller for konsekvenserne af sådanne oplysninger. Du påtager dig selv alle risici forbundet med at bruge internettet, herunder, uden begrænsning, panoplyhealth.co.uk, og du skal selv vurdere disse forhold.

12. Sikkerhed på panoplyhealth.co.uk

Enhver faktisk eller forsøgt uautoriseret brug af panoplyhealth.co.uk, herunder, uden begrænsning, “hacking”, kan medføre strafferetlig og/eller civil retsforfølgelse. For at beskytte dig forbeholder Panoply sig retten til at se, overvåge og registrere aktivitet på panoplyhealth.co.uk uden varsel eller tilladelse fra dig. Alle oplysninger, der indhentes ved overvågning, gennemgang eller registrering af aktivitet på panoplyhealth.co.uk, er underlagt gennemgang af de retshåndhævende organisationer i forbindelse med undersøgelse eller retsforfølgelse af mulig kriminel aktivitet på panoplyhealth.co.uk. Panoply agter også at overholde alle retskendelser, der involverer anmodninger om sådanne oplysninger.

13. Hændelser udenfor Panoplys kontrol

Du fritager og friholder udtrykkeligt Panoply for ethvert skadekrav, der skyldes en årsag uden for Panoplys kontrol, herunder, men ikke begrænset til, fejl i elektronisk eller mekanisk udstyr eller kommunikationslinjer, telefon- eller andre forbindelsesproblemer, computervira, uautoriseret adgang, tyveri, operatørfejl, hårdt vejr, jordskælv eller naturkatastrofer, strejker eller andre lønmodtagerproblemer, krig eller statslige restriktioner.

14. Garantifraskrivelse, skadesløsholdelse af Panoply

DU FORSTÅR OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT:

 

DIN BRUG AF panoplyhealth.co.uk ER PÅ EGEN RISIKO. Panoplyhealth.co.uk STILLES TIL RÅDIGHED “SOM DEN ER OG FOREFINDES” OG “SOM TILGÆNGELIG”. Panoply FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER, REPRÆSENTATIONER OG BETINGELSER UD OVER DEM, DER ER ANFØRT I HENHOLD TIL DISSE SERVICEVILKÅR, OG FRASKRIVER SIG UDEN BEGRÆNSNING ALLE GARANTIER, REPRÆSENTATIONER ELLER BETINGELSER, DER ER STILTIENDE I HENHOLD TIL LOV, KONVENTION, HANDELSFORFALD ELLER ANDET I DET VIDEST OMFANG, LOVEN TILLADER DET. Panoply YDER INGEN GARANTI FOR, AT panoplyhealth.co.uk VIL OPFYLDE DINE KRAV, ELLER AT panoplyhealth.co.uk VIL FUNGERE UDEN AFBRYDELSER ELLER PÅ EN RETTIDIG, SIKKER ELLER FEJLFRI MÅDE.

 

DU MÅ DOWNLOADE ELLER PÅ ANDEN MÅDE SKAFFE MATERIALE OG/ELLER DATA GENNEM BRUG AF panoplyhealth.co.uk EFTER EGET SKØN OG PÅ EGEN RISIKO, OG DU ER ALENE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER PÅ DIT COMPUTERSYSTEM ELLER TAB AF DATA, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF SÅDANT MATERIALE OG/ELLER DATA. Panoply GARANTERER IKKE FOR NØJAGTIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGEN OPLYSNINGER, DER ER TILGÆNGELIGE FRA ELLER TILVEJEBRINGES I FORBINDELSE MED panoplyhealth.co.uk. Panoply ER IKKE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE FEJL ELLER UDELADELSER I, ELLER FOR DE RESULTATER, DER OPNÅS VED BRUG AF SÅDANNE OPLYSNINGER. Panoply DELTAGER IKKE I AT YDE JURIDISKE, MEDICINSKE, RÅDGIVNINGSMÆSSIGE ELLER ANDRE PROFESSIONELLE TJENESTER ELLER RÅDGIVNING. Panoply OPFORDRER DIG TIL AT SØGE PASSENDE PROFESSIONEL RÅDGIVNING ELLER PLEJE FOR ENHVER SITUATION ELLER PROBLEM, DU MÅTTET HAVE.

15. Ansvarsbegrænsning

Panoply ER IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRLIGE, PØNALE ELLER FØLGESKADER, UANSET OM DE HAR VÆRET FORUDSIGELIGE ELLER EJ, SOM SKYLDES (A) BRUG ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE panoplyhealth.co.uk; (B) UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER ÆNDRING AF DINE OVERFØRSLER ELLER DATA; ELLER (C) ENHVER MISLIGHOLDELSE AF DISSE SERVICEVILKÅR, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, OMKOSTNINGERNE FOR ERSTATNING AF VARER OG TJENESTER, ERSTATNING FOR DRIFTSTAB, BRUG, DATA ELLER ANDRE IMMATERIALER, SELV OM Panoply ER BLEVET UNDERRETTET OM RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER.

16. Skadesløsholdelse

Du accepterer at skadesløsholde og holde hver af Panoply, dets datterselskaber, associerede selskaber, ledere, direktører og medarbejdere samt tredjeparter, der leverer indhold på panoplyhealth.co.uk, herunder, men ikke begrænset til, Gold Standard Multimedia, skadesløs i forbindelse med krav eller forlangende (herunder, men ikke begrænset til, rimelige juridiske gebyrer) foretaget af tredjepart på grund af eller som følge af din brug af panoplyhealth.co.uk.

17. Overdragelse

Panoply kan til enhver tid og uden varsel til dig overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende servicebetingelser.

18. Gældende lovgivning

Disse servicebetingelser er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovene i Commonwealth of Pennsylvania, med undtagelse af dens bestemmelser om lovkonflikt. Enhver handling, der skal håndhæve disse servicebetingelser, vil blive indført i de føderale eller statslige domstole i og for Commonwealth of Pennsylvania, og alle parter i disse servicebetingelser accepterer udtrykkeligt at være underlagt retskreds og værneting for sådanne domstole.

19. International anvendelse

Panoply styres af Panoply fra sine kontorer i USA og drives på verdensplan af sine lokale datterselskaber og filialer. Disse servicebetingelser er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen i Commonwealth of Pennsylvania og med lovgivningen i England og Wales, og Panoply fremsætter ingen erklæringer om, at oplysningerne og andre materialer på panoplyhealth.co.uk er passende eller tilgængelige til brug andre steder, og adgang til dem fra et hvilket som helst område, hvor noget som helst af indholdet af panoplyhealth.co.uk er ulovligt, er forbudt. De, der vælger at gå ind på panoplyhealth.co.uk fra andre områder, gør det på eget ansvar og er selv ansvarlige for overholdelse af gældende lokal lovgivning.

20. Kontaktoplysninger

Spørgsmål vedrørende panoplyhealth.co.uk og eventuelle anmodninger om yderligere oplysninger om Panoply og dets produkter og tjenester kan rettes til Panoply på privacy@panoplyhealth.co.uk.

SÅDAN KONTAKTER DU OS

ADRESSE
GRANTA PARK, GREAT ABINGTON
CAMBRIDGE CB21 6GQ, STORBRITTANIEN
E-MAIL