Opdateret: 25. maj 2018

 

Panoplys primære mission er at øge bevidstheden om og fremme deltagelse i kliniske forsøg i udvikling af forsøgsmedikamenter og terapier. Enkeltpersoner betror os med deres personlige og fortrolige oplysninger, så vi har vedtaget denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger (“politik”) for at informere dig om vores praksis i forbindelse med indsamling, brug og beskyttelse af sådanne oplysninger. Denne politik forklarer i lægmandssprog, hvordan vi bestræber os på at overholde datafortrolighedslove og -bestemmelser, herunder, men ikke begrænset til, den amerikanske datalov (“loven”). Denne politik er ikke en kontrakt, og den skaber ingen juridiske rettigheder eller forpligtelser. Vi må til enhver tid ændre denne politik og agter at informere dig om eventuelle væsentlige ændringer i politikken via e-mail eller en meddelelse på vores websted.

 

Børn under 13 år

Vores websteder er ikke beregnet til børn under 13 år. Ingen person under 13 år må videregive personlige oplysninger til os via vores websteder. Vi indsamler ikke bevidst personlige oplysninger direkte fra børn under 13 år. Hvis du er under 13 år, må du ikke bruge eller forsyne os med oplysninger på vores websteder. Hvis vi opdager, at vi har indsamlet eller modtaget personlige oplysninger direkte
fra et barn under 13 år, sletter vi disse oplysninger.

Oplysninger, der er dækket af denne politik

Denne politik gælder for alle personligt identificerbare oplysninger om dig (“Personlige oplysninger”), som du måtte videregive til Panoply ved at

 • bruge et af vores websteder eller sende os oplysninger via e-mail,
 • tale med en af vores repræsentanter på telefonen, eller
 • forsyne os med oplysninger på skrift.

Indsamlede oplysninger, og hvordan vi bruger dem

På forskellige steder på vores websted, og i løbet af vores forretningspraksis beder vi dig om oplysninger, der giver os mulighed for at give dig (uanset om du er patient eller læge) oplysninger, der er målrettet specifikt mod dig. Hvis du ønsker at blive taget i betragtning som deltager i et klinisk forsøg, giver disse oplysninger os mulighed for at kontakte dig vedrørende bestemte undersøgelser, som du kan være egnet til. Vi indsamler oplysninger på følgende måder:

 

 • Indledende brugerregistrering. Vi indsamler de oplysninger, du giver os, når du registrerer dig på et af vores websteder (f.eks. navn, fødselsdato, e-mailadresse, adresse, telefonnummer og demografiske oplysninger).
 • Yderligere oplysninger. På forskellige steder på vores websted kan vi bede dig om yderligere oplysninger, så vi kan yde dig yderligere service (f.eks. meddelelser om dine aftaler eller nye kliniske forsøg).
 • Tilmeldingsformularer. Mange af vores brugere er interesserede i at deltage i kliniske forsøg. For at finde ud af, om du opfylder kriterierne for et bestemt forsøg, beder vi om helbredsmæssige oplysninger via et spørgeskema. Hvis du opfylder forsøgets kriterier for forhåndsgodkendelse og giver Panoply udtrykkelig tilladelse, vil dine oplysninger blive videresendt til en undersøgelsesleder i dit område til videre evaluering. Investigatoren vil være underlagt strenge begrænsninger i henhold til lovgivningen, der regulerer videregivelse af personlige oplysninger. Du kan også indtaste dit barns fødselsdato og helbredsmæssige oplysninger for at bekræfte, om dit barn opfylder kriterierne for et bestemt forsøg.
 • Undersøgelsesdata: Hvis du opfylder forhåndsgodkendelseskriterierne for et klinisk forsøg og beslutter dig for at deltage i det kliniske forsøg eller screeningsprocessen for det kliniske forsøg, modtager vi muligvis grundlæggende oplysninger om dine besøg hos forsøgslægen og personalet (f.eks. aftaledatoer).
 • Datasammenlægning. For at forbedre vores evne til yde dig vores tjenester kan vi kombinere dine personlige oplysninger med sammenlagte data om grupper af personer i lignende omstændigheder. F.eks. kan vi drage en slutning om at der er 50 % chance for, at du er fraskilt ud fra det faktum, at dit postnummer har en skilsmisserate på 50 %.
 • Nyhedsbreve. Vi og vores partnere (f.eks. lægecentre, sundhedsvirksomheder, medicinske websteder) kan lejlighedsvis tilbyde nyhedsbreve eller andre publikationer med fokus på bestemte medicinske tilstande, som du kunne være interesseret i at modtage. Hvis du beder om at modtage et nyhedsbrev, bruger vi dine kontaktoplysninger til at levere det materiale, du anmoder om.
 • Datapartnere. Panoply samarbejder med flere virksomheder, der indsamler oplysninger om forbrugere, der har valgt at modtage nyhedsbreve, som omfatter selvanmeldte helbredsoplysninger. Hvis du har givet personlige oplysninger til en af vores datapartnere (herunder oplysninger om dit helbred, indkøbsvaner eller livsstil), har vist interesse i kliniske undersøgelser eller sundhedsoplysninger, og har valgt at modtage interesseoplysninger fra tredjeparter, modtager vi muligvis dine personlige oplysninger fra datapartneren.
 • Offentlige oplysninger. I visse tilfælde, og hvor lovgivningen tillader det, kan vi linke de oplysninger, du har givet til vores datapartnere med offentligt tilgængelige data om dig, f.eks. offentlige telefondatabaser.
 • Livsstilsbaserede analyser. I visse tilfælde, og hvor lovgivningen tillader det, kan vi kontakte dig via e-mail angående potentielle kliniske undersøgelser, hvor oplysninger, som du frivilligt har videregivet til vores datapartnere eller offentligt tilgængelige oplysninger, på baggrund af analyse af forskellige demografiske og samfundsmæssige tendenser, giver os grund til at tro at du ville kunne drage fordel af at deltage i sådanne undersøgelser.
 • Meddelelsestjenester. Hvis du tilmelder dig et klinisk forsøg og udtrykkeligt giver dit samtykke til at modtage undersøgelsesoplysninger og meddelelser, vil vi sørge for at sende dig aftalepåmindelser, undersøgelsesinstruktioner og andre vigtige undersøgelsesinstruktioner. Derudover udveksler vi måske relevante helbredsoplysninger med undersøgelseslægen og personalet for at kunne yde disse tjenester.
 • Anmodninger om fravalg. Hvis du sender os en e-mail eller bruger vores hjemmeside til at fravælge at modtage oplysninger fra eller blive kontaktet af os, opbevarer og bruger vi nogle få af dine oplysninger for at undgå yderligere kontakt med dig. Vi gemmer muligvis også dine oplysninger i det omfang, de tidligere er blevet indarbejdet i anonymiserede data, og som er nødvendige for at vi kan opfylde juridiske krav og forsvare erstatningskrav mod os.
 • Registrering af ressourcedokumenter. Hvis du registrerer dig for at bruge vores ressourcedokumenter, beder vi dig om dit navn, din virksomheds e-mailadresse, dit firmanavn og dit telefonnummer. Vi bruger disse oplysninger til at oprette en konto til dig, så du kan få adgang til vores hvidbøger om patientrekruttering, registrerede webinarer, brochurer, case studies og andre ressourcer.

I mange situationer, herunder hvor det er påbudt ved lov om databeskyttelse, og hvor det er et spørgsmål om god praksis, vil Panoply søge dit samtykke til at indsamle, bruge og videregive dine data i overensstemmelse med den relevante meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger. Men i visse tilfælde, hvor lovgivningen tillader det, især hvis indgåelse af samtykke vil indebære en uforholdsmæssig indsats, hvor den tilsigtede behandling af dataene er i Panoplys eller vores kunders legitime interesse, og hvor risiciene for beskyttelse af personlige oplysninger er lave, vil Panoply gå videre med at behandle personlige oplysninger uden samtykke.

Dine oplysninger kan blive indsamlet og behandlet for at vurdere din egnethed til et aktuelt eller fremtidigt klinisk forsøg. Hvis du undlader at give os de ønskede data eller give samtykke til databehandling, kan det forhindre os i at vurdere, om du er egnet til et aktuelt klinisk forsøg eller fremtidige kliniske forsøg. Medmindre du angiver andet, anses det samtykke, du giver, som værende gyldigt på ubestemt tid.

I disse tilfælde gemmer vi dine oplysninger, så længe din konto er aktiv eller efter behov for at levere tjenester til dig. Du har når som helst ret til at trække dit samtykke til behandlingen af dine oplysninger tilbage ved at sende en e-mail til privacy@panoplyhealth.co.uk. Din tilbagetrækning af samtykke påvirker ikke lovligheden af behandlingen før tilbagetrækningen.

Bemærk, at vi kan opbevare og bruge dine oplysninger efter behov for at overholde vores juridiske forpligtelser, når vi mener, at videregivelse er nødvendig for at beskytte vores rettigheder og/eller overholde en retsafgørelse, retskendelse eller lignende retlig proces, der findes på vores websteder, løse tvister og håndhæve vores aftaler.

Informationsdeling og -overførsel

Vi deler kun dine personlige oplysninger med tredjeparter på de måder, der er beskrevet i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, eller hvis du udtrykkeligt tilmelder dig en sådan deling.

Tjenesteudbydere

Vi videregiver muligvis dine oplysninger til leverandører eller tjenesteudbydere (f.eks. call-centre, e-mail-tjenesteudbydere), som er kontraktbundet til at håndtere dine oplysninger fortroligt og har forbud mod at videregive dine oplysninger til andre.

Hvornår og hvordan Panoply må tage kontakt til dig

Når du registrerer dig hos Panoply eller udfylder et spørgeskema med forhåndsgodkendelse, der er tilknyttet et bestemt forsøg, giver du dit samtykke til, at Panoply må gemme dine personlige oplysninger i vores database og tage kontakt til dig vedrørende kliniske forsøg, som du kan være egnet til, på forskellige måder, herunder telefon, e-mail og post. Du har også mulighed for at modtage e-mails om nye opslag på vores websted, herunder nyheder eller nye kliniske forsøg. Desuden kan Panoply med jævne mellemrum tage kontakt til dig, når vi har udvidet vores websted med nye funktioner, så du kan drage fordel af de nye tjenester. Hvis du modtager en SMS fra os og gerne vil ophøre med at modtage sådanne beskeder, kan du svare med ordet “STOP”. Hvis du oplyser et mobiltelefonnummer som kontaktmiddel, gælder denne oplysning om det telefonnummer og accept af det samtykke, der indsendes, som tilladelse til, at Panoply kan tage kontakt til dig på det pågældende nummer.

Cookies/tracking-teknologier

Vi, Panoply og vores associerede selskaber, eller analysevirksomheder eller tjenesteudbydere bruger teknologier som cookies, beacons, tags og scripts til at analysere tendenser, administrere webstedet, spore brugernes bevægelser på webstedet og indsamle demografiske oplysninger om vores brugerbase som helhed. Vi modtager muligvis rapporter baseret på brugen af disse teknologier fra disse virksomheder på enkeltpersons- og samlet basis.

 

Panoply vil opnå det nødvendige samtykke fra de besøgende til placering af sådanne teknologier ved første besøg på vores europæiske websteder.

 

En cookie er en datafil, som en webstedsoperatør placerer på harddisken på den computer, som en besøgende på webstedet bruger. Førstepartscookies (ejes og kontrolleres af Panoply) aktiveres på computere hos dem, der besøger vores websteder til følgende formål: At forbedre brugeroplevelsen ved at tillade webstedet at huske en besøgende, når de gennemser forskellige sider; for at give os mulighed for at udføre webstedsanalyser; for at vurdere, om besøgende på webstedet senere bliver henvist til kliniske forsøg. Vores websteder placerer også cookies med henblik på at levere Panoply-sponsorerede annoncer på tredjepartswebsteder og med det formål at udføre forskellige omkostningsanalyser vedrørende webstedet. En af de måder, vi gør det på, er ved at bruge Google Analytics og de datalag, der er angivet her.

 

Hvis du ikke giver dit samtykke til placering af cookies og andre sporingsteknikker, kan du stadig bruge vores websted, men din mulighed for at bruge visse funktioner eller områder på vores websted kan være begrænset.

 

Som det gælder for de fleste websteder, indsamler vi automatisk visse oplysninger og gemmer dem i logfiler. Disse oplysninger kan omfatte IP-adresser (internetprotokol), browsertype, internetserviceudbyder (ISP), henvisende sider/udgangssider, operativsystem, dato/tidsstempel og/eller clickstream-data.

 

Vi knytter ikke automatisk indsamlede data til andre oplysninger, vi indsamler om dig. Med dit samtykke kan Panoply tillade tredjeparter at placere cookies på din harddisk via vores websted til reklameformål. Disse tredjeparter bruger muligvis teknologier som cookies til at indsamle oplysninger om dine aktiviteter på dette websted og andre websteder, for at kunne tilbyde dig reklamer baseret på dine browseraktiviteter og -interesser. Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger dækker ikke indsamlingsmetoder eller brug af de oplysninger, der indsamles af disse leverandører, som har deres egne politikker for beskyttelse af personlige oplysninger og kan være medlemmer af Network Advertising Initiative (“NAI”). For at blive fjernet fra nogle eller alle NAI-medlemmers annonceringsprogrammer skal du gå til NAI-fravalgssiden og følge de relevante instruktioner. Eller hvis du ikke ønsker, at disse oplysninger bruges til at vise dig interessebaserede annoncer, kan du trække dit samtykke tilbage og fravælge det ved at klikke her. Bemærk, at du ikke kan fravælge at modtage annoncer. Du vil fortsat modtage ikke-specificerede annoncer.

Sociale mediefunktioner

Vores websteder omfatter sociale mediefunktioner, f.eks. links til eksterne websteder, herunder Facebook og Twitter, som må indsamle dine personlige oplysninger, hvis du vælger at gå ind på deres websteder. Disse websteders praksis for beskyttelse af personlige oplysninger er underlagt deres respektive politikker for beskyttelse af personlige oplysninger.

Sådan retter du dine og dit barns personlige oplysninger og ”framelding”

Du kan til enhver tid rette dine personlige oplysninger eller dit barns oplysninger, ændre dine kontaktindstillinger eller helt framelde vores tjenester. Du kan opdatere dine eller dit barns oplysninger, rette unøjagtigheder eller slette nogle eller alle dine eller dit barns data ved at sende os en e-mail på privacy@panoplyhealth.co.uk. Vi vil besvare din anmodning om adgang inden for 30 dage.

 

Vi henviser nogle gange til din accept af at blive kontaktet for at deltage i et klinisk forsøg eller anden brug af dine personlige oplysninger som “tilmelding”. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke (dvs. “framelde dig”).

 

Første gang du giver os oplysninger, har du mulighed for at instruere os i anden kommunikation (f.eks. ved at anmode om nyhedsbreve osv.). Du kan fravælge at modtage vores nyhedsbreve ved at klikke på linket “afmeld” nederst i hvert nyhedsbrev. Hvis du vil framelde dig vores tjenester, skal du sende en e-mail med titlen “Afmeld” til privacy@panoplyhealth.co.uk.

Informationssikkerhed

Vi opretholder sikkerhedsforanstaltninger for informationssikkerhed for at beskytte dine personlige oplysninger. Vi beskytter dine personlige oplysninger ved hjælp af kryptering og anvender firewalls til at beskytte vores computernetværk mod hackere. Vi træffer rimelige foranstaltninger, der er udarbejdet for at forhindre uautoriseret adgang, brug og ændring af personlige oplysninger, men vi kan ikke garantere sikkerheden af sådanne oplysninger.

 

Vi kræver, at du vælger et brugernavn og en adgangskode. For at minimere risikoen for, at nogen gætter din adgangskode, kræver vi adgangskoder med en minimumslængde på 8 tegn, inklusiv tal og store og små bogstaver. Bemærk, at ingen metode til overførsel via internettet eller elektronisk lagring er 100 % sikker. Derfor kan vi ikke garantere absolut sikkerhed.

Databeskyttelseslove

Inden for domsmyndigheder, der har databeskyttelseslove sikrer vi, at enkeltpersoner kan udøve alle relevante informationsrettigheder vedrørende deres personlige oplysninger, som vi behandler, herunder adgangsrettigheder og rettelse, for at forhindre direkte marketing, blokbehandling og sletning af data. Dine data vil muligvis blive sikkert overført til Acurian Inc, Panoplys moderselskab. Acurian er et amerikansk baseret selskab, som overholder EU-USA og Schweiz-USA ordningerne om værn af privatlivets fred for transatlantiske datastrømme til Acurian fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Du kan få mere at vide om Værn af privatlivets fred-ordningen og se Acurians certificeringpå: https://www.privacyshield.gov/.

Links til tredjepartswebsteder

Vores websted indeholder links til andre websteder (herunder, men ikke begrænset til, Facebook og Twitter), hvis praksis for beskyttelse af personlige oplysninger kan afvige fra Panoplys. Hvis du indsender personlige oplysninger til nogen af disse websteder, er dine oplysninger underlagt deres erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi opfordrer dig til omhyggeligt at læse erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for alle websteder, du besøger.

Salg eller overførsel af virksomhedsaktiver

Acurian forbeholder sig udtrykkeligt ret til at overføre sin database med oplysninger til en anden juridisk enhed som en del af et eventuelt salg eller en fusion af Acurian, Inc. med den pågældende enhed. Enhver enhed, der erhverver Acurians dataaktiver, vil gøre dette med den udtrykkelige, skriftlige forpligtelse til kun at bruge dataene til godkendte formål, og kun hvis enheden opretholder et lignende niveau af beskyttelse af personlige oplysninger og informationssikkerhed. Du får besked via e-mail eller meddelelse på vores websted om eventuelle ejerændringer eller brug af dine personlige oplysninger samt eventuelle valg, du måtte have vedrørende dine personlige oplysninger.

Forespørgsler, klager og anmodninger om at udøve rettigheder

I henhold til lovgivningen har du ret til at anmode om adgang til og rettelse af dine personlige oplysninger. Du har desuden ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger, anmode om sletning af dine data og begrænse aspekter af behandlingen af dine data eller anmode om overførsel af dine data i et almindeligt digitalt format til dig selv eller en anden kontrollant.
Du har også ret til at klage over, hvordan dine oplysninger håndteres, til en tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for regulering af overholdelsen af lovgivningen. En liste over alle EU-tilsynsmyndigheder findes på EU-kommissionens websted: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.
Alle meddelelser, forespørgsler, anmodninger om at udøve informationsrettigheder (f.eks. adgang til data) eller klager kan sendes til:

 

 • Til den administrerende direktør for Global Privacy, Granta Park, Cambridge, CB21 6GQ, Storbritannien eller
 • e-mailes til dpo@panoplyhealth.co.uk

Den administrerende direktør for beskyttelse af personlige oplysninger på globalt plan er den udpegede ansvarlige for databeskyttelse for Panoply i henhold til lovgivningen.

Ændringer i politikken

Vi gennemgår regelmæssigt denne politik for at sikre, at den leverer et passende beskyttelsesniveau for dine personlige oplysninger. Fra tid til anden kan vi foretage ændringer i politikken for at holde den opdateret med branchestandarder og som påkrævet af lovgivningen. Vi slår datoen for de seneste ændringer op på denne side. Kom tilbage hertil engang imellem for at sikre, at du følger med og er opdateret om vores politik. Husk, at din brug af vores websteder betyder, at du accepterer vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Du kan få flere oplysninger om dette ved at læse vores vilkår for brug. Hvis vi foretager en væsentlig ændring i denne politik, giver vi dig besked her, via e-mail eller ved hjælp af en meddelelse på vores websted.

SÅDAN KONTAKTER DU OS

ADRESSE
GRANTA PARK, GREAT ABINGTON
CAMBRIDGE CB21 6GQ, STORBRITTANIEN
E-MAIL